seguridade vial
Novas
mobilidade-1

Pola seguridade nas estradas da Xunta

Denunciar o mal estado e a perigosidade das estradas de titularidade autonómica, todas elas con falta de seguridade viaria e mantemento, con nulos investimentos e unha rede viaria deseñada en función do automóbil e presentar as propostas que defende o BNG para cambiar as prioridades, e desenvolver un novo modelo de mobilidade na rede de estradas, primando a seguranza viaria, a accesibilidade, e as formas amábeis de mobilidade, principalmente a peonil e ciclista.

Ler novas