Mosquera asegura que o PP “dá pasos atrás de cangrexo a alta velocidade” e convirte Pontevedra nunha provincia “do montón” cos orzamentos da Deputación para 2024

Mosquera asegura que o PP “dá pasos atrás de cangrexo a alta velocidade” e convirte Pontevedra nunha provincia “do montón” cos orzamentos da Deputación para 2024

Pontevedra, 7 de novembro de 2023. O portavoz do BNG na Deputación, César Mosquera, asegurou hoxe que os orzamentos para a institución do Partido Popular para 2024 supoñen unha “regresión brutal non á ultima época do PP de Louzán, senón ata hai 20 anos”. O nacionalista destacou que se eliminarán fondos de plans punteiros como o Ágora e o Revitaliza, baixaranse os investimentos propios e para os concellos, e volverase aos plans de acción “caciquil”, o quesupón dar “pasos atrás de cangrexo a alta velocidade” e a deixar Pontevedra como unha provincia “do montón”. 

Mosquera salientou que os orzamentos presentados polo novo goberno son reflexo das súas políticas do goberno que destacan por adoptar decisións de regresión con grande intensidade e velocidade. 

O Ágora, o plan de mobilidade e recuperación de espazos públicos para as persoas, “desaparece de maneira radical”, destacou o nacionalista, posto que queda sen o 90% do financiamento, “practicamente a cero”, sen “todo o que había de convenios, subvencións aos concellos para facer obras acollidas aos principios Ágora, plans de mobilidade, xornadas, premios...”. Todo iso, insistiu Mosquera,  “a pesar do que nos dixo o outro día no Pleno o portavoz do PP Jorge Cubela que non desaparecía. Aquí están os feitos”. 

En materia de mobilidades e infraestruturas tamén destacou Mosquera que todos os convenios cos concellos para urbanizacións e mellora de estradas provinciais tamén practicamente quedan laminados: De 3 millóns que había o ano pasado a 400.000 euros neste 2024, cunha redución do 87%. “Nesta partida foron actuacións como a de Luís Rocafort en Sanxenxo, como Castelao na Illa de Arousa... (...)  Volvemos atrás, as chapuzas que se facían nas estradas provinciais pasaron a ser obras dignas e de novo volven atrás porque desaparece o Ágora”, destacou.

Outra das modificacións máis grosas que recolle o orzamento é que o plan Revitaliza como tal, de residuos a través da compostaxe e para o cumprimento de obxectivos, tamén desaparece: pasa de 890.000 euros en 2023 a 135.000, unha redución do 84%. “Isto é unha cousa máis sorprendente, aínda por riba cando o 31 de decembro deste ano hai que cumprir obxectivos e medidas que impón a lei e estas medidas van radicalmente en contra. Poderán dicir que o substitúen por un plan de compra de material para os concellos, pero iso é outra cousa distinta. Iso é volver a fases que xa na época de Louzán se superaran”, salientou. Engadiu que “cousa que se tiñan avanzado, que os tempos levaron a avanzar, como que había que primar aos concellos que intentan cumprir obxectivos e mellorar nos residuos, volven atrás”.

Por outra banda, Mosquera tamén sinalou que no PP practicamente elimina todo o de Memoria Histórica e recuperación do patrimonio histórico. “Despois de ser o primeiro ano que van aos actos de Bóveda na Caeira o 17 de agosto, resulta que o cargan. Exactamente eliminan o 78,6%, pasan de 700.000 euros a 150.000, e iso porque hai persoal, porque practicamente queda a cero tanto todo o de memoria histórica como a recuperación do patrimonio”, insistiu. 

OS ORZAMENTOS EN 7 CLAVES

1. Supoñen unha volta atrás de 20 anos para a provincia

2. Os fondos para a Memoria Histórica e a recuperación do patrimonio caen un 78,6%

3. O Plan Ágora desaparece de maneira radicar. As axudas, cornadas e plans de mobilidade para recuperar o espazo público caen un 90% 

4. Os convenios con concellos para urbanizar estradas provinciais pasan de 3 millóns a 400.000 €. Vólvese ás chapuzas.

5. Elimínase o Revitaliza como plan que promove cumprir obxectivos de residuos. Primase a quen o fai mal

6. Os investimentos nos concellos caen de forma drástica, pasando dos 58 aos 52 millóns.

7. Vólvese ao "Plan de Acción Caciquil" con 2 millóns de axudas a asociacións vinculadas ao PP

Tamén sinalou Mosquera a baixada de investimentos cara aos concellos de maneira “brutal”, xa que a capacidade de investimento da Deputación pasa de 58 millóns de euros en 2023 e neste baixa a 52 millóns. “Hai moitos pasos atrás de cangrexo pero a alta velocidade”, insistiu, afirmando que en lugar de dar cartos aos concellos para investimentos danllos para gastos correntes “para tapar as faltas que tiñan que facer cos seus recursos, non primar aos que se esforzan por facer as cousas ben...”.

A cambio de todo isto, subliñou o portavoz do BNG, na Deputación recupérase algo que xa Louzán eliminara, o Plan de Acción Comunitaria “e que nós sempre chamamos Plan de Acción Caciquil, para subvencións a asociacións, normalmente militantes do PP para actuacións de competencia normalmente municipal, cuns líos cos concellos elevados e como sempre sen permisos. Dende o ano 2013 tiña cero euros e agora recupérase con folgos, con 2 millóns de euros, cando nos últimos anos tiña un millón”, salientou. 

“Agardo que con todo isto suceda como con Santa Clara, que a decisión inicial era deixala durmir sen pensar nas consecuencias, e ao final parece que se rectifica polo menos parcialmente”, dixo sen dubidar, para engadir que como as decisións de eliminar Revitaliza e Ágora se consoliden xunto coas demais decisións adoptadas as consecuencias van ser claras: “dunha provincia na que en boa parte os concellos estaban avanzados na separación, na reciclaxe para cumprir obxectivos de residuos das normativas europeas, da lei e o medio ambiente, o máis fácil é que pasemos a ser unha provincia do montón ou cara atrás...  e o mesmo pasará co Ágora”, finalizou.

Santa Clara

Mosquera afeou ao actual vicepresidente Domínguez que non tivera preguntado nin a el nin ao persoal técnico pola urxencia de actuar en Santa Clara e facer actuacións antes do grande proxecto de rehabilitación porque estaba entrando auga. “Ignorárono e hoxe está todo cheo de plásticos para tapar porque entra auga por todos lados. Había pingueiras que se intentaron resolver pero había que actuar na cuberta da igrexa e no campanario e nalgún punto máis con relativa celeridade. Estaba en marcha, pero parouse todo, por desgracia houbo os temporais que houbo e estamos así”, subliñou. 

En canto ao orzamento destinado a Santa Clara e Edificios Centrais do Museo, o nacionalista destacou que son dous máis dous millóns de euros, pero vanse perder os consignados en 2021. Subliñou que espera que os anuncios de que se vai adiante co proxecto de reforma sigan adiante pese ao inicio de querer enredar cos proxectos.

O novo logotipo

Sobre o novo logotipo da Deputación, Mosquera destacou que “tanto este como o anterior son unha auténtica gamberrada” e “unha falta de respecto pola institución total e absoluto”. Mosquera explicou que se nos mandatos nos que estivo no goberno non se opuxo ao cambio drástico da imaxe institucional foi porque “o BNG está en contra das deputacións” e “se alguén se dedica a xogar coa imaxe dunha institución e a banalizala, pois alá eles”.

O nacionalista cuestionou se hai algunha institución ou corporación e empresa seria que faga cambios de imaxe tremendos como os propostos para a Deputación. “Imaxinades a Coca-Cola, a Zara, a Universidade de Santiago, ao Estado Español cambiando a imaxe dunha maneira así? Non o fai ninguén, evidentemente, a menos que non creas na institución (...) ou que teñas leas das gordas, como Aquagest cando tivo procesados e cambiou por Viaqua”, subliñou, destacando que en todo caso poderíase actualizar, retocar ou modernizar.

“Nós non iamos montar unha guerra no mandato pasado por facer unha gamberrada de logo porque para nós a Deputación debía desaparecer. Esta é unha gamberrada do mesmo calibre ou peor”, dixo, ironizando ao asegurar que “resulta que PSOE e PP son tan defensores das deputacións como institucións e pilares da administracións locais que fan gamberradas destas... O que nos están é a dar a razón de que non se toman en serio as deputacións e o mellor sería que fosen pensando en que desaparecesen”.

Mosquera asegura que o PP “dá pasos atrás de cangrexo a alta velocidade” e convirte Pontevedra nunha provincia “do montón” cos orzamentos da Deputación para 2024