O BNG alega contra o parque eólico Campo das Rosas e demanda un novo Plan Eólico participativo, que exclúa as areas de gran valor ambiental e teña garantías de participación pública nos beneficios

Presentación alegacións eólicos Campo das Rosas
Presentación alegacións eólicos Campo das Rosas
O BNG alega contra o parque eólico Campo das Rosas e demanda un novo Plan Eólico participativo, que exclúa as areas de gran valor ambiental e teña garantías de participación pública nos beneficios

Cerdedo-Cotobade, 14 de abril de 2021. Membros do BNG veñen de presentar alegacións ao proxecto de Naturgy para a construción do parque eólico “Campo das Rosas”, que afecta aos concellos de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e A Estrada.

O BNG foi sempre partidario de impulsar as enerxías renovábeis -entre as que se atopa a eólica- partindo de dúas premisas básicas: o coidado do meio e que os beneficios redunden na cidadanía e no desenvolvemento económico dos concellos rurais. 

Ningunha destas premisas básicas concorren neste proxecto, que responde máis ben a un modelo depredador e espoliador dos nosos recursos para beneficio única e exclusivamente das compañías eléctricas, que é polo que apostan tanto a Xunta como o goberno do Estado.

Para facilitar o espolio, a Xunta non dubida en actuar de xeito fraudulento recurrindo á fragmentación artificiosa, a efectos de impacto ambiental, das infraestruturas compartidas con outros proxectos industriais, evitando que a cidadanía poida participar na avaliación sinérxica, conxunta, sumativa e global dos impactos ambientais derivados do conxunto das infraestruturas do que ven a ser, na praxe, un único proxecto industrial. Teñamos en conta que nun espazo pequeno do territorio aglomeraríanse os parques eólicos de Campo das Rosas, Cabanelas, Monte de Arca, As Penizas, Pico Touriñán, Porto Vidros e Touriñán III, co conseguinte impacto sobre a paisaxe e perda de biodiversidade que supón a construción de todas as infraestruturas necesarias para dar servizo a estes parques.

Por se fose pouco, o Campo das Rosas está situado a escasos metros dos núcleos de Insuela, Tresaldeas, Caneda e Cuíña entre os concello da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, o que supón un atentado á habitabilidade destes núcleos.

En canto o aspecto ambiental, o proxecto supón unha vulneración flagante da directiva europea para a conservación de hábitats naturais e de fauna e flora silvestre, con afectación severa a lagoas de montaña, brañas, hábitats prioritarios como carballeiras e uceiras, e avifauna moi rica, ademais dos cabalos salvaxes que pastan nesta zona e que teñen unha importancia notábel a nivel social, cultural, patrimonial e turístico, coa celebración desde hai séculos da Rapa das Bestas de Sabucedo.

Ademais, o proxecto de impacto presentado óbvia á afectación ao rico patrimonio arqueolóxico catalogado existente na zona.

No que atinxe ao aspecto urbanístico dos tres concellos aos que afecta este parque eólico asentarase en chan catalogado “chan rústico de espazos naturais” (A Estrada), “chan rústico de protección forestal e chan rústico de protección de augas” (Cerdedo-Cotobade) e “chan non urbanizábel” (Campo Lameiro) , e non se contempla que este tipo de solos acollan instalacións deste tipo nin de instalacións anexas. Isto supón unha grave vulneración da ordenanza reguladora dos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, cuxa instalación impediría o uso gandeiro e forestal e de preservación do medio para o que están concibidas estas catalogacións.

Ernesto Filgueira: “Hai que paralizar cautelarmente o proxecto, xa que existe un claro fraude de lei pola fragmentación do parque para sortear a avaliación ambiental conxunta e instamos á Xunta a impulsar un novo Plan Sectorial Eólico participativo e dialogado”.

Para o BNG é preciso un cambio de modelo e un novo plan sectorial eólico que exclúa realmente as zonas de alto valor ambiental e con garantías de participación pública dos beneficios do sector. 

O problema  non é a enerxía eólica, é o  xeito no que se están a realizar os proxectos de  maneira masiva, non planificada e a grande escala afectando a  zonas de grande valor ecolóxico e medioambiental, regalando o espazo público e a paisaxe natural a grandes compañías foráneas a cambio de irrisorias compensacións. 

O BNG aposta polo desenvolvemento eólico, un desenvolvemento racional e fixado no país, pero neste momento, vivimos un descontrol eólico no que priman os intereses das eléctricas usando un marco legal obsoleto, cunha planificación de 1997, sen garantir tratos xustos aos propietarios das terras, sen negociación e sen protexer as áreas de valor ambiental.

O BNG alega contra o parque eólico Campo das Rosas e demanda un novo Plan Eólico participativo, que exclúa as areas de gran valor ambiental e teña garantías de participación pública nos beneficios