O PP contra a seguranza viaria

A Xunta renuncia á seguranza viaria
A Xunta renuncia á seguranza viaria
O PP contra a seguranza viaria

O deputado do BNG, Luís Bará reclamou hoxe, na Comisión de Ordenación do Territorio, a través dunha proposición non de lei, “mudar o modelo de mobilidade co fin de facer fronte ás elevadas cifras de vítimas nas estradas galegas”. Ademais, o noso compañeiro instou á Xuntaa reclamar a transferencia das competencias en materia de Tráfico e seguranza viaria, elaborar un plan sectorial de mobilidade sustentable e de seguranza priorizando os sectores máis vulnerables entre o que destacou a peóns e ciclistas.

Na súa intervención, Bará defendeu potenciar a boa conservación do patrimonio viario con rozas e limpeza de cunetas, mellorar o firme das estradas, así como a iluminación, balizamento e sinalización. 

Para o BNG  é fundamental prestar especial atención aos tramos de concentración de accidentes fomentando medidas de “calmado de tráfico” e crear nos proxectos de re-urbanización un “espazo peonil continuo de seguridade”, acompañado de  beirarrúas de rasantes continuas, un largo mínimo de 2,50 metros e criterios de accesibilidade universal.

A violencia viaria provoca mortes, ferid@s e moito sufrimento

O parlamentario do BNG explicou que sobre mobilidade existe un certo consenso, tanto na administración como na política pero pensamos que isto sucede “no plano teórico” porque  na realidade existen distintos “modelos para loitar contra a violencia viaria”. 

Luís Bará insistiu na necesidade de implementar políticas sobre o espazo público e o seu uso e sobre todo,  á hora de construír ou reformar as estradas porque, dixo, incide na calidade de vida, na saúde e seguranza das persoas e o seu “dereito a vivir en contornas e ambientes seguros e cómodos”.

No ano 2015 rexistráronse 1.688 persoas mortas na rede viaria estatal, 9.503 feridos e feridas e no 2013, 68.155 feridas no conxunto de accidentes en Galiza.  A situación, subliñou Bará  é preocupante porque nos últimos 9 meses incrementáronse nun 17% os accidentes con vítimas mortais e soportamos excesivos custes “económicos, sociais e humanos” derivados desta situación que eleva a cifra a mil M€ polo que volveu reclamar medidas efectivas para frear o alto índice de sinistralidade 

Os votos en contra do grupo parlamentario do Partido popular impediron que a iniciativa nacionalista prosperase. 

 

O PP contra a seguranza viaria