PRESENTÁRONSE DOCE EMPRESAS GALEGAS

Nucleo de centralidade de Salcedo

Doce empresas, todas elas galegas, compiten polo proxecto de consolidación do núcleo de centralidade de Salcedo. As novas actuacións acometeranse ao redor do eixo formado pola Casa da Xunta de Montes, a Casa Verde (centro social), o parque infantil e a igrexa. Delas nove son da provincia de Pontevedra, dúas de Ourense e unha de A Coruña.

Vaise proceder á integración paisaxística e funcional deste equipamentos. Os traballos a desenvolver faranse cos parámetros de calidade urbana que se están a implantar en toda a cidade. Entre as actuacións previstas está a construción dun auditorio ao ar libre entre a Casa da Xunta de Montes e a Casa Verde, que terá cabida para máis de 700 persoas, se fose o caso. Estas actuacións teñen un orzamento global de 397.398,51 euros.

O proxecto, que ascende a case 400.000 euros, inclúe un auditorio aberto para máis de 700 persoas

O proxecto elaborado pola oficina de arquitectura municipal e que conta co apoio do movemento asociativo da zona contempla tamén retranquear o viario actual.

Ademais todo este ámbito complétase cun parque infantil e unha pista de petanca, xa instaladas pola comunidade de montes, e que se complementarán cun parque biosaudábel e unha pista de chave que pretende crear o Concello para completar este núcleo de centralidade parroquia que terá as características dunha zona plenamente urbana cos deseños e calidades urbanos, pero adaptados ao un núcleo rural como xa se realizou noutros ámbitos como en Cabaleiro, na parroquia de Campañó.

Nucleo de centralidade de Salcedo